content top

Over ons

Hoe en waarom wij zijn begonnen

De vereniging van PJ rapporteurs is in 2006 opgericht uit onvrede over de geldende tarieven en het aantal declarabele uren voor PJ rapportages. Niet alleen bij PJ rapporteurs was er onrust, ook het NIFP en DJI realiseerden zich dat de tarieven niet marktconform waren. DJI, NIFP en de Stichting Pro Justitia gaven het onderzoeksburo HHM eind 2006 de opdracht om onderzoek te doen naar uren en tarieven voor rapporteurs en vroeg aanbevelingen om de kwaliteit van de PJ rapportages te bevorderen.

De werkzaamheden van de vereniging met betrekking tot de tarieven hebben zich in eerste instantie beperkt tot deelname aan een begeleidingscommissie. Deze commissie had tot doel om te waken over de juiste gang van zaken bij het onderzoek van HHM. Aan deze commissie namen vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, de beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen, Nederlands Instituut voor Psychologen en de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs) alsmede een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie en de raad voor de rechtspraak deel. De vereniging heeft in deze commissie uitgebreid haar stem kunnen laten horen en deze is ook zwaar meegewogen bij de uiteindelijke totstandkoming van het ‘rapport HHM’.

Uit de onderzoeksresultaten HHM werd duidelijk dat de geldende tarieven niet marktconform waren: PJ rapporteurs werkten voor tarieven die ca. 35% onder de marktconforme tarieven waren. Ook de declarabele uren waren ruim onvoldoende om de daadwerkelijk gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast was de kilometervergoeding ruim onvoldoende. Het rapport HHM deed aanbeveling voor aanpassing van de tarieven, de uren en deed een aantal suggesties om de kwaliteit van de rapportages te verbeteren.

Daarna werd het stil in Den Haag en kregen we de indruk dat het rapport ergens onder in een la was beland. Op brieven van de vereniging aan de minister werd niet geantwoord. Uiteindelijk besloten we om per 1 mei 2008 het werk neer te leggen, tenminste, geen dubbel rapportages meer te doen. Dit leidde na een week of 6 tot ernstige stagnatie in de doorlooptijden en uiteindelijk ontstond zelfs het gevaar dat mensen in preventieve hechtenis vrij zouden komen omdat er niet gerapporteerd werd.

Er startten onderhandelingen op met het Ministerie van Justitie, die in eerste instantie moeizaam verliepen. Hierna is, naar de mening van de leden van de vereniging, een goed resultaat bereikt, waarbij met name het tarief voor de psychologen op een meer marktconform niveau is gekomen. Zowel het uurtarief als (voor de meeste rapporten) het aantal te declareren uren is behoorlijk gestegen. Ook de kilometervergoeding is met bijna 1 euro per retourkilometer verhoogd.

We zijn erg blij met deze resultaten en danken al onze leden die dit mogelijk gemaakt hebben en zich solidair hebben getoond met de acties!

Het werk van de vereniging was echter nog niet ten einde. Een goed resultaat werd gehaald, waarbij het zeker belangrijk was dat de vereniging een volwaardige gesprekspartner van het ministerie is geworden als het gaat om de behartiging van de belangen van de rapporteurs. Vanaf eind 2008 gingen we verder met gesprekken met het Ministerie en het NIFP (zie verder op de home pagina).

Om de belangen van de rapporteurs in de toekomst goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat de organisatiegraad zo hoog mogelijk is: met andere woorden, wie nog geen lid is van de vereniging wordt bij deze gevraagd zich alsnog aan te melden. Er zijn in dit land tenslotte maar weinig beroepsverenigingen die er voor hun leden een zo grote tariefsverhoging uit hebben weten te slepen. En dat voor 75 euro contributie per jaar. U kunt zich aanmelden als lid via een aparte link op deze website.

Het bestuur.