content top

Bestuur

De mensen die de vereniging opgericht hebben, vormden ook het eerste bestuur. Zij waren: Geert Mensing (voorzitter), Irene Matthaei (penningmeester), Wim Canton (secretaris), Rolf Sterk (lid), Britta van Toorn (lid).

Het huidige bestuur bestaat uit: Harm Scharft, Wim Canton, Britta van Toorn (secretaris), Ruud Lemmens (penningmeester) en Coen van Gestel (voorzitter).

Britta van Toorn, psycholoog

Sinds 2003 ben ik full time werkzaam als pro justitia rapporteur. Het forensische werk spreekt me sterk aan door het soms rauwe karakter van de problemen. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in LVB problematiek. Ik ben nu voor de 2e keer lid van het bestuur VVR omdat ik het belangrijk vind dat onze arbeidsomstandigheden optimaal blijven, en dat valt niet mee! Ik vind het ook belangrijk om onze beroepsgroep, die toch al niet zo veel cohesie kent, een gezamenlijke stem te geven.

Coen van Gestel (1966), psychiater

In 2002 werd ik psychiater na opleiding in het AMC in Amsterdam. Aan het begin van die opleiding, al in 1998, was ik bekend geraakt met en enthousiast over de forensische praktijk, aanvankelijk als rapporteur en later als behandelaar verbonden aan de FPA van GGZ Noord-holland Noord. Als psychiater heb ik gewerkt bij de Kijvelanden, bij de FPK en de poli van (toen nog) AMC de Meren (inmiddels Inforsa). Ik stapte vandaar over naar de verslavingszorg en ging (na enige tijd als eerste geneeskundige) werken bij de methadon- en heroïneposten van de GGD Amsterdam. In 2011 begon ik bij de Waag, aanvankelijk als psychiater, maar na een paar maanden als directeur zorg en het laatste jaar als algemeen directeur. Inmiddels werk ik vanaf oktober 2015 bij Pluryn als geneesheer-directeur.

In al die jaren ben ik blijven rapporteren. Sinds 2012 sta ik ingeschreven in het NRGD. Hoewel ik niet ruim in de tijd zit, is het rapporteren een bijzondere ervaring, die ik niet zou willen missen.

Ruud Lemmens (1955), psycholoog

Mijn carriere als klinisch psycholoog en neuropsycholoog begon in 1981 in Psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze (tegenwoordig onderdeel van Pro Persona) waar ik, tot 2000, enerzijds gewerkt heb als Hoofd Afdeling Psychologisch Onderzoek, anderzijds als behandelaar op een opnameafdeling, later in de chronische sector en als laatste als hoofd behandeling van de nieuwe Korsakoff-kliniek.
Vervolgens een korte tijd als Hoofd Behandeling in een nieuwe TBS-kliniekl, als medisch psycholoog in het ziekenhuis in Venlo, en als hoofd dagbehandeling in Roermond en Venlo. Vanaf 2009 ben ik fulltime Pro Justitia rapporteur werkzaam, met af en toe interim werk hier en daar.
Als psychodiagnosticus ben ik van oudsher fervent pleiter voor het gebruik zowel van de MMPI als van de Rorschach en de TAT.

Harm Scharft, psycholoog

In 1997 ben ik begonnen met werken bij Adviesbureau Kemperman en via deze baan de forensische sector ingerold. Later ben ik in het gevangeniswezen gaan werken en heb daar ook de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Ik heb in meerdere PI’s gewerkt, met ook verschillende doelgroepen (Huis van Bewaring, gevangenis, vreemdelingen in het strafrecht en gedetineerden met een ISD-maatregel). Na het afronden van de GZ-opleiding ben ik begonnen met een opleiding tot cognitief gedragstherapeut bij de VGCt. Deze opleiding loopt nog. Momenteel werk ik tot 01-07-2017 in PI Leeuwarden. Daarna zal ik waarschijnlijk een paar dagen per week in de forensische GGZ gaan werken. Ik rapporteer al heel wat jaren, maar vanaf half 2013 doe ik dit meerdere dagen per week. Vanuit mijn ervaring in het gevangeniswezen weet ik hoe belangrijk een pro justitia rapportage is. Niet alleen voor de rechtszitting, maar ook voor het opstellen van een traject tijdens en na detentie.

Wim Canton (1961), psychiater

Sinds kort ben ik, als een van de medeoprichters van de vereniging, opnieuw tot het bestuur toegetreden. In het verleden was ik al eens secretaris en voorzitter. In de laatste functie heb ik de onderhandelingen gevoerd met het ministerie, die hebben geleid tot meer reële tarieven voor met name de psychologen.
In mijn dagelijks leven werk ik als vrijgevestigd psychiater en als pro justitia rapporteur. Daarnaast ben ik als vaste deskundige verbonden aan de Penitentiaire Kamer van het Gerechtshof in Arnhem en werk ik regelmatig mee aan wetenschappelijke boeken en artikelen over forensisch psychiatrische onderwerpen.
Reden om opnieuw tot het bestuur toe te treden is gelegen in de wens om bij te blijven dragen aan een goede belangenbehartiging van de rapporteurs. Door de toenemende eisen die in de afgelopen jaren aan rapportages zijn gesteld zijn de huidige tarieven, met name het aantal uren dat per rapport vergoed wordt, niet meer reëel. Ook heb ik moeite met de toenemende bureaucratisering rond het rapportageproces.