content top

Brief aan Sander Dekker, minister voor rechtsbescherming

Nadat een justitiabele in Rotterdam geschorst wordt uit preventieve hechtenis omdat er geen pro Justitia rapporteurs zijn die over hem kunnen rapporteren, stelt de Tweede Kamer vragen aan dhr. Dekker, minister voor rechtsbescherming. De minister antwoordt de kamervragen in een brief op 2 maart 2020, gaat in op de ontstane rapporteurstekorten en formuleert een aantal mogelijke oplossingen. Het bestuur VVR is het niet eens met de gedane voorstellen door de minister en heeft hier een antwoord op geformuleerd:

Brief VVR aan S. Dekker d.d. 15-03-2020Laat een bericht achter