content top

Wat zijn de ervaringen met het NRGD?

Beste collega’s, in het najaar zal het periodieke overleg met een delegatie van het College van Bestuur NRGD hervat worden. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Waar lopen jullie tegen aan en wat zou onderwerp van gesprek moeten zijn?3 Reacties op “Wat zijn de ervaringen met het NRGD?”

 1. Ruud schreef:

  De NRGD-registratie is mede gebaseerd op en afhankelijk van een BIG-registratie van de aanvrager. Daarmee ontstaat een soort keten-voorwaarde. Ik vind dat eigenlijk niet kloppen omdat de BIG-registratie op zijn beurt weer allerlei basisvoorwaarden vereist (zoals: behandelaar zijn). Met name full time Pro Justitia rapporteurs hebben geen behandelfunctie. Daardoor zouden zij hun BIG-registratie kunnen verliezen en dus ook automatisch hun NRGD-registratie.
  Waarom stelt de NRGD geen andere criteria op voor de professionaliteit van de aanvrager i.p.v. de eis tot BIG-registratie?

 2. britta schreef:

  We ontvingen het volgende bericht van een collega die anoniem wil blijven tot de uitspraak aangaande de herregistratie:

  Dag,

  Graag wil ik een aantal opmerkingen plaatsen rond de toetsing door het NRGD.
  Ik heb gisteren een mondelinge toetsing gehad met betrekking tot de door mij ingezonden rapporten.
  Ik had van tevoren een mail gekregen met onderstaande elementen die getoetst zouden worden.

  De volgende elementen op basis van de eerder ingezonden rapporten zullen in ieder geval onderdeel zijn van de mondelinge toetsing:
  – Onderzoeksopzet (heteroanamnese)
  – Diagnostiek: diagnostisch proces, interpretatie en integratie testgegevens, integratie onderzoeksgegevens
  – Doorwerking stoornis-delict
  – Risicotaxatie: risicoprognose, onderzoeksinstrumenten
  – (Behandel)adviezen

  De mondelinge toetsing duurde 1 uur en 3 kwartier.
  Bovenstaande elementen zijn nauwelijks tot niet aan de orde geweest.

  De mondelinge toetsing ging vrijwel alleen over de vraag of ik de juiste diagnose had gesteld.
  Er werden verschillende suggesties gedaan over een andere diagnose en er werd doorgevraagd waarom ik niet tot de diagnose was gekomen die gesuggereerd werd door de toetsingscommissie.
  Ik voelde me steeds verder in de verdediging gedrukt en dat heb ik ook verteld tegen de toetsingscommissie.

  De opmerking werd gemaakt dat ik een sthenische indruk maakte en de indruk maakte dat ik overtuigd was van mijn gelijk en niet naar alternatieve diagnoses wilde luisteren.
  Ik heb uitgelegd dat dat niet aan de orde was, maar dat ik niet wist wat ze wilden horen: moest ik mijn diagnose verdedigen of moest ik aangeven dat mijn diagnose niet klopte en dat de diagnose van de toetsingscommissie wel klopte.
  Ik heb tegen de toetsingscommissie verteld dat ik het gesprek niet prettig vond en dat het nog net geen kruisverhoor was.

  Ook heb ik aan de toetsingscommissie gevraagd of het de bedoeling was dat het NRGD de diagnose toetst; volgens mij is dat niet de bedoeling van toetsing door het NRGD. Ik was daarop ook niet voorbereid, zo heb ik hen verteld. Ik kreeg daar niet echt een duidelijk antwoord op.
  Op mijn opmerking dat ik het vreemd vond dat ik een dergelijke feedback nooit van het NIFP had gekregen als mijn rapporten werden getoetst, werd gezegd: “laten we het daar maar niet over hebben”.

  Men gaf aanhef eind van het gesprek aan wel te begrijpen dat ik het gesprek niet prettig vond en dat men ook zag dat ik steeds verder in de verdediging werd gedrukt.
  Ook werd aangegeven dat men begreep dat ik niet was voorbereid op het ter discussie stellen van mijn diagnose.

  Mijn eerste reactie, nadat ik weg was gegaan, was dat ik mijn verzoek tot herregistratie wilde terug trekken, omdat ik niet op die manier behandeld wilde worden.
  Na een en ander te hebben laten bezinken heb ik besloten mijn verzoek niet terug te trekken en af te wachten.
  In elk geval heeft de mondelinge toetsing bij mij een nare nasmaak opgeleverd en vraag ik me af of ik nog wel wil blijven rapporteren.

  Ik laat echter nu een en ander bezinken, denk na of ik nog wel wil blijven rapporteren en wacht wel af wat het advies wordt.

  Al met al heeft de mondelinge toetsing bij mij de vraag opgeroepen wat het NRGD toetst en mag toetsen.
  Daarnaast werd bij mij de vraag opgeroepen of het wel zo netjes is dat het NRGD aangeeft welke elementen getoetst worden terwijl men vervolgens heel andere elementen toetst; namelijk de vraag of de diagnose wel klopt. Ik heb dit ervaren als een overval waarop ik me niet heb kunnen voorbereiden.
  Ook heeft de toetsing bij mij de vraag opgeroepen hoe het NRGD de toetsing door het NIFP ervaart. Het lijkt erop, gelet op de reactie op mijn vraag wat de meerwaarde was van toetsing door het NIFP, dat men die toetsing door het NIFP niet serieus neemt.

  Ik zou graag willen dat met het NRGD wordt besproken hoe men de mondelinge toetsing wil vorm geven, wat het NRGD wel en niet toetst dan wel mag toetsen en dat van tevoren duidelijk wordt aangegeven wat er wordt getoetst.
  Ook denk ik dat het belangrijk is dat NRGD en NIFP duidelijk met elkaar afspreken/afstemmen op welke elementen getoetst wordt.

 3. Anoniem schreef:

  Onlangs heb ik een mondelinge toetsing gehad bij het NRGD. Deze heb ik als traumatiserend ervaren, vooral door de juriste van de TAC. OM te beginnen kreeg ik te horen hoe belangrijk ze wel niet was en wat ze allemaal wel niet deed, wat intimiderend overkomt. Over mijn CV werden ook vragen gesteld en ik moest uitleggen/verdedigen waarom ik een bepaalde opleiding volg (die geheel buiten ons vakgebied ligt en er feitelijk dus niet toedoet). Vervolgens onderwierp ze mij het grootste gedeelte van het gesprek aan een kruisverhoor alsof ik zelf terecht stond. Daarbij was haar toon zeer denigrerend en onaangenaam. Zij gaf langdurig te kennen dat mijn advisering onjuist was, en ondanks dat ik dat zo had geleerd op de PJ opleiding ik er niet vanuit kon gaan dat dat goed was en het zelf had moeten uitzoeken of het geleerde wel correct was. Dit meenemende heb ik na de toetsing bij juristen, het IFZ en collega’s nagevraagd hoe het zat zodat ik deze fout niet opnieuw zou maken. Echter, keer op keer bleek dat mijn advisering en begrip van de adviesmogelijkheden wel degelijk de juiste zijn, tenminste, tenzij al deze mensen net zo dom zijn als ik en er ook niets van hebben begrepen.
  Voorts heb ik mijn rapporten door een collega laten lezen die ook toetst bij de NRGD, deze persoon kon zich niet vinden in wat er tijdens de mondelinge toetsing aan de orde is gekomen. Van deze persoon begreep ik ook dat er al langer klachten over deze juriste binnenkomen. Onbegrijpelijk dat ze dan nog steeds deel mag nemen aan de toetsingsprocedure.

  Mijn punten voor bespreking zouden dan ook zijn:
  – eenduidige toetsing door alle TAC’s.
  – toetsing van de TAC-deelnemers zelf, zeker als er meerdere klachten binnenkomen.
  – de machtspositie van het NRGD (immers, heel vrij om een klacht in te dienen ben je niet, voor je het weet verlies je je registratie, vandaar ook mijn anonieme bijdrage).
  – (mogelijkheid tot) meelaten wegen van de feedback door het NIFP (immers, daar ligt al een toetsmoment en als je in de feedback niets hoort over wat er bij de mondelinge toetsing ineens als problematisch wordt aangemerkt wordt het wel ingewikkeld).
  – aanvullend de toon van de mails die het NRGD verstuurd, deze zijn dwingend en bepalend waarbij er vanuit gegaan wordt dat je je geheel voegt naar het NRGD. Dit kan niet, zo ga je niet met elkaar om.

Laat een bericht achter