content top
Laatste nieuws

symposium voor pro justitia rapporteurs ...

Functionele diagnostiek in de forensische praktijk

 

In maart 2016 vond in Davos een werkconferentie plaats, georganiseerd voor een beperkt aantal (40) pro justitia rapporteurs, onder de titel Functionele diagnostiek in de forensische praktijk.

Het doel was om aan de hand van recente ontwikkelingen rond functionele diagnostiek, gedrags- en risicoanalyse, strafrechttoepassing en forensische behandeling concrete stappen te zetten voor verbeteringen en vooral aanscherpingen in het onderzoek en de rapportage pro justitia.
De werkconferentie was, ondanks een coulant programma, al met al intensief en zette aan tot nadenken, overigens zonder onmiddellijke vergaande consequenties. Voor wie het (nog) eens na wil lezen:

https://web.ict-actief.nl/Pydio/data/public/pjrapporteurs

Wat zijn de ervaringen met het NRGD?...

Beste collega’s, in het najaar zal het periodieke overleg met een delegatie van het College van Bestuur NRGD hervat worden. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Waar lopen jullie tegen aan en wat zou onderwerp van gesprek moeten zijn?

Wat gaat er mis bij het NIFP?...

Beste collega’s, we voeren periodieke gesprekken met het NIFP. Iedereen heeft last van de laatste bezuinigingen. Om onze klachten te onderbouwen zijn we op zoek naar voorbeelden uit de praktijk. Waar lopen jullie tegen aan? Bij welke vestiging? en hoe vaak?