content top
Laatste nieuws

Het VVR symposium...

PJ Rapporteurs symposium – FLYER

MELD JE AAN VOOR HET JUBILEUMSYMPOSIUM!!...

Binnenkort bestaat de VVR 12,5 jaar. Om dat te vieren organiseren we een feestelijk symposium op 20 juni 2018. Meld je hier aan:

http://vvr.morganiseren.nl/

NRGD – helpdesk en WODC evaluatie ...

Na een jaar van relatieve rust zijn de (her)registraties bij het NRGD weer gestart. Dat is voor velen van ons een stressvol traject, dat gepaard gaat met de nodige vragen en onduidelijkheden. Om elkaar meer te ondersteunen hebben we een aantal collega’s bereid gevonden om rapporteurs in een (her)registratieprocedure bij te staan door intercollegiaal overleg. Jullie kunnen eventuele vragen hieronder kwijt, maar ook via info@pjrapporteurs.nl of via 06-28424539.

In 2017 heeft het WODC een evaluatie onderzoek gedaan naar het NRGD. Hierbij de samenvatting van die evaluatie en het volledige rapport.

Samenvatting WODC evaluatie NRGD

evaluatie NRGD door WODC volledige tekst

laatste notulen ALV...

ALV 07-11-2017 concept
ALV 29-9-2016 vastgesteld

Normtijden...

notitie toename benodigd aantal uren sinds 2008 d.d. 13-07-2017

In 2017 heeft het bestuur VVR een notitie geschreven over de toegenomen eisen aan pro justitia rapportage sinds 2008, en hebben we een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren daarvoor. Zie bijgaand. Deze notitie is inmiddels naar het ministerie gestuurd en daar ontvangen. Daarnaast is de notitie verstrekt aan het NIFP. Beide instanties hebben daar op 15 januari 2018 nog niet op gereageerd.

Van een collega ontvingen we afgelopen week het volgende bericht:

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze verzoek ik u mijn lidmaatschap per 31 december 2017 te beëindigen. Ik heb daartoe besloten omdat ik naar alle waarschijnlijkheid ga stoppen met het strafrechtelijk rapporteren. Na ruim 23 jaar als psychiater rapporteur te hebben gewerkt een pijnlijk besluit.

De motivatie om te stoppen komt voort uit het feit dat ik de vergoeding van de werkzaamheden volkomen uit balans acht in relatie tot de inspanning, investering in passende scholing en intervisie, registratie eisen bij de NRGD. Het volstrekt niet marktconforme uurloon voor deze super specialistische werkzaamheden met een hoog belang en veeleisende verantwoording is het voornaamste argument waarom ik met pijn in het hart zal stoppen. Het feit dat je ook niet de gewerkte uren kan declareren maar een vast aantal uren betaald krijgt vind ik ook een bezwaar juist omdat ik vanwege mijn ervaring vaak complexe arbeidsintensieven zaken toegewezen krijg.

Ik werk voornamelijk als freelance psychiater met een uur tarief van 150 euro of meer en kan elk gewerkt uur (logischerwijze) declareren. Het contrast met voor de strafrechtbank rapporteren wordt dan ook te groot. Het voelt als een dief van de eigen portemonnee.

Ik vraag u mijn motivatie om te stoppen te beschouwen als een signaal dat u wellicht vaker zult vernemen en kan inzetten bij naar mijn idee dringend noodzakelijke onderhandelingen om de vergoeding marktconform te realiseren.

 

interessante symposia...

Uitnodiging Forensische Masterclasses Davos maart 2018

Het geweten als last

Mailing Forensische GGz DEF

Wat gaat er mis bij het NIFP?...

Beste collega’s, we voeren periodieke gesprekken met het NIFP. Mochten jullie tegen problemen aanlopen of iets willen melden, dan kan dat hier.